Concept și producție:

Accesarea acestui website presupune acordul explicit al dumneavostră asupra Termenilor și Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate. MyWine este proprietarul și administratorul paginii web de comerț on-line www.mywine.ro Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-lui fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Acest magazin online a fost creat folosind aplicația de comerț electronic PrestaShop,răsfoiți blogul despre comerț electronic al PrestaShop pentru noutăți și sfaturi despre vânzarea online și administrarea unui site de comerț electronic.

Regulamentul concursului ,,INSTAGRAM Conquest” Perioada concursului: 25.11.2020, ora 00:00 – 24.04.2021, ora 23:59 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 1.1. Concursul ,,INSTAGRAM Conquest”” este organizata de MyWine.ro (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Bacau, Mihai Viteazu nr. 3, jud. Bacau. 

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Concursului; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.rewine.ro/regulamente-concursuri/ cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte. 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CONCURSULUI 

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara incepand cu data de 24.11.2020, ora 00:00 si se incheie la data de 24.04.2021, ora 23:59. 

2.2. Aceasta se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in spatiul virtual, prin intermediul platformei de socializare Instagram, pe profilul de Instagram al Organizatorului la https://www.instagram.com/mywinero/. 

SECTIUNEA 3. 

DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1. La acest Concurs pot participa persoanele fizice, cu varsta de minim 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inscrierii in Concurs, cu domiciliul/resedinta stabila in Romania, care acceptă condiţiile prezentului regulament. Persoanele minore nu se pot inscrie in Concurs. 

3.2. Nu pot participa la acest Concurs angajatii Organizatorului, persoanelor imputernicite, sotii, sotiile si rudele de gradul intai (parinti, copii) ale angajatilor MyWine.ro. 

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Concursului, INSTAGRAM Conquest si care in perioada desfasurarii a Concursului, dau follow pe platforma de socializare Instagram.com, la profilul https://www.instagram.com/mywinero/, si/sau eticheteaza in postarile afisate pe profilul personal detinut pe platforma de socializare Instagram.com cu #mywine, intra in tragerea la sorti pentru castigarea premilor puse la bataie, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul regulament. 

4.2. Persoanele care doresc să participe la Concurs, trebuie: 

1) sa se inregistreze/ conecteze in aplicatia mobila de socializare Instagram sau pe desktop la www.instagram.com, unde persoanele detin un cont public; 

2) sa intre pe profilul de Instagram https://www.instagram.com/rewine.ro/ urmat de apasarea butonului „Follow” sau incarcarea de poze cu produsele Rewine detinute si folosite, sub hashtag-ul de Concurs #rewine pe profilul public detinut, in perioada desfasurarii Concursi. Urmatoarele cuvinte referite mai sus sunt definite astfel: § Follow = actiunea de urmarire a unui profil/cont pe retelele de socializare § Hashtag = un cuvant sau o fraza precedat de simbolul (#), folosit pe retelele de socializare in diverse mesaje sau subiecte. § Share = actiunea de a distribui continut static sau video pe retelele de socializare. 

4.3. Un participant poate câștiga un singur premiu pe toată durata Concursi indiferent de numărul de poze înscrise sau de numărul de conturi folosite pentru follow. 

4.4. Utilizarea mai multor conturi de Instagram nu este permisă, precum si a celor: a) administrate de mai multe persoane (pagini comune) b) ale unor produse, branduri sau companii c) publice fără conținut (fara postari publice postate periodic), sau conturi create special pentru concurs 

4.5. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a înscrierii materialelor în Concurs. 

SECTIUNEA 5. DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CASTIGATORILOR 

5.1. Descrierea premiilor Premiile oferite in cadrul acestui Concurs sunt urmatoarele: voucher/cupon valoric. 

5.2. Castigatorii nu au posibilitatea sa de a cere schimbarea acestora, in niciun fel. Premiul atribuit nu poate fi transferat unei alte persoane. 

5.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care castigatorul a furnizat date si/ sau informatii incorecte ce duc la imposibilitatea acordarii premiilor. 

SECTIUNEA 6. ANUNTAREA CASTIGATORILOR SI VALIDAREA PREMIILOR 

6.1. Pentru validare castigatorii vor trebui sa contacteze Organizatorul pe profilul de instagram.com/mywinero/ printr-un mesaj privat pe profilul detinut pe platforma Instagram cu care s-a inscris. Organizatorul le va trimite in mesaj privat un link securizat pe care castigatorul potential va trebui sa il acceseze si sa il completeze formularul cu datele solicitate in vederea validarii. 

6.2. Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maxim 3 (trei) zile calendaristice de la primirea mesajului de informare, si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), adresa, numar de telefon. 

6.3. In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Organizatorului. 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE Acolo unde este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câstigatorilor în conformitate cu legislatia în vigoare privind impozitul rezultat din castiguri. 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII 

8.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea premiilor a prezentului Concurs: - pierderea statutului de castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor mentionate la pct.b Sectiunea 6 de mai sus, de catre castigatorii validati initial; - pierderile sau intarzierile inscrierilor intampinate in platforma Instagram, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de furnizorul de Internet / conexiunea Internet a participantului; - imposibilitatea de a accesa https://www.instagram.com/mywinero/ in Concurs din motive independente de Organizator; - imposibilitatea Organizatorului de a contacta castigatorii, din motive independente de acesta; - Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori ai premiilor a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti si respectiv castigatori ai premiilor a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament; - Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere. 

8.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestui Concurs, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului; 

8.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri, în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii / castiguri acordate prin intermediul platformei prin utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare sau care au ca efect actiuni sau inactiuni daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau datelor ori sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a Concursi. Sunt considerate de asemenea tentative sau actiuni de fraudare a Concursi incercarile frauduloase de inregistrari multiple pe platforma web in scopul cresterii sanselor de castig. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 8.4. Organizatorul Concursi nu isi asuma responsabilitatea: pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Concurs. 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR 

9.1. Prin inscrierea la Concurs, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. 

9.2. Prin participarea la Concurs, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale sa fie prelucrate de MyWine.ro. 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art. 1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

SECTIUNEA 11. LITIGII Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI 

12.1. Regulamentul Oficial al Concursi este pus la dispozitie in mod gratuit oricarui participant si se gaseste afisat pe site-ul: www.mywine.ro/regulamente-concursuri/ 

12.2. Participarea la acest Concurs implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament. 12.3. Participantii care au pierdut calitatea de castigatori nu au dreptul sa solicite prin niciun alt mijloc atribuirea de premii. 

ORGANIZATOR

MyWine.ro